Jdi na obsah Jdi na menu
 


3 ženská jména

3. 9. 2007

3 ženská jména,

která jsem náhodně vybrala za každý měsíc.

Najdeš v tabulce i své???

Za každý měsíc jsou přidána další 3 jména žen, které v daném měsíci slaví svátek.

   Září

Radka -Neustále kolem sebe šíří dobrou náladu. Jazykovědci se totiž domnívají, že jméno lze vysvětlit jako radostná nebo radující se. Jméno je odvozeno z Radoslavy a Radmily. Dnes je však zcela samostatné.

Ludmila - Je lidu milá. Ano, to doslova znamená toto staré slovanské jméno. Manželka knížete Bořivoje skutečně byla oblíbená u celého národa a po její smrti její úcta ještě více vzrostla, takže se stala ochranitelkou a patronkou celé země.   

Darina - Nositelka tohoto jména je dobráček. Původem jihoslovanské jméno se vykládá buď jako dáreček či dar nebo v jiném případě, je-li základem jméno Darie znamená to, že je držitelkou dobra.           

Říjen

Eliška - Je českou variantou hebrejského jména Alžběta, které v překladu znamená Bůh je přísaha. Jméno je velice oblíbeno pro svou křehkost a milost s jakou je vyslovováno.

 

Michaela - Toto jméno je ženskou obdobou jména Michael. V překladu z hebrejštiny znamená doslova kdo (je) jako Bůh či kdo je podoben Bohu. Jméno je celosvětově oblíbeno a stejně je tomu i u nás.

 

Brigita - Patří mezi vznešená keltská jména. Znamená opevněné hradiště. Brigita je dodnes patronkou Irska. Původně byla druidkou-kněžkou a sídlila pod velkým dubem. Z její chýše postupně vznikl "kostel dubu".

Listopad

Romana - Je mužským protějškem Romana a má stejně jako on své počátky ve starém Římě. Je to Římanka. Protože se jedná o velmi hezké jméno, není divu, že je stále oblíbené.      Alžběta - Zní velmi vznešeně a má na to skutečně právo. Původní znění tohoto jména bylo Elíšebáh a znamenalo Bůh je přísaha. Případně se jméno dalo vysvětlit tak, že jeho nositelka je zaslíbena Bohu.       Nikola - Francouzsky znějící jména Nikola, Nicol i Nicoleta mají překvapivě původ v Řecku. Jedná se vlastně o jednu z variant jména Mikoláš či Nikoláos, jak zní původní tvar. Překlad tohoto jména je vítězný lid.

Prosinec

Blanka - Blanka má složitý původ. Toto jméno je španělské, jeho prapůvod je však germánský a znamená bílá či běloskvoucí. Variantou tohoto jména je Bianka a obdobný význam má též česká Albína nebo Běla.Jitka - Ačkoli se to na první pohled nezdá, je toto jméno hebrejského původu. Dokonce znamená Židovka nebo žena z Judeje. Základem je totiž jméno Jehúdíth. Jitka pak vznikla zřejmě z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina Judity.Lucie - Lucie má svůj počátek v latinském slově lux, což značí světlo. Sv. Lucie patří po staletí k velice uznávaným světicím a je patronkou velmi pestré skupiny profesí a řemesel. Za svou si ji vzali nejen kající se nevěstky, ale i advokáti.

Leden

Karina - Základem jsou dvě jména, která splynula v jedno. Jedním je italské Carina, což znamená hezká a milá a druhé je zkrácenina Kathariny. Karinu můžeme chápat ve významu čistá a cudná. Toto jméno je oblíbeno nejen u nás, ale i po celém světě.

Alice - Původ jména je záhadný. Jedni se domnívají, že je domáckým tvarem jména Elizabeth. Jiní tvrdí, že jde o zkratku z Adelaidy, znamenající ušlechtilou bytost nebo vznešenou postavu. Tedy vlastnosti, jež se k tomuto jméno znamenitě hodí.

Ilona - Hrdé nositelky tohoto jména jistě velice dobře ví, že se jedná vlastně o maďarskou podobu jména Helena, které znamená světlo či pochodeň. V uherských dějinách žilo mnoho krasavic nosících toto jméno a u nás se jistě také nějaká najde.

Únor

Nela - Jméno má cizí původ a je vlastně zdrobnělinou od Kornélie, Petronely a jim podobným. Význam bychom těžko hledali. Samotná Nela má však plno rozkošných domácích podob. Od Nelinky až k Nelušce. Ať už vznikla jakkoliv, dnes se jedná o jméno zcela samostatné.

Veronika - Jméno znamená, že její nositelka přináší vítězství nebo podle jiné verze znamená pravý obraz. To v případě, že za základ jména vezmeme řeckolatinský výraz veraiconica. Patronka tohoto jména se stala jednou z nejvíce uctívaných světic.

Lenka - Nebo také Lena je dnes sice úplně samostatným jménem, má však velice úzké vazby na Helenu a Magdalénu. Jedná se vlastně o jejich domácké formy. V prvním případě znamená pochodeň, ve druhém oznamuje, že dívka pochází z Magdaly.

Březen

Viktorie - Dnešní půvabné jméno má svůj mužský protějšek ve Viktorovi. Jméno má původ v latině a znamená vítěz, victoria pak vítězství, Do češtiny bylo toto jméno překládáno také jako Vítězslava. Viktorie byla dříve velice oblíbena.

Leona - Lvicí salónů by mohla být zvaná nositelka dnes slaveného jména. Původ má až v Řecku. Leona je ženskou podobou mužského Lea nebo Leona, tedy lva. Tudíž i ona je lvice. Pozor pánové, ty mají ostré drápy.

Soňa - Soňa je ruské jméno odvozené od Sofie, jež má původ v řecké sofia, což značí moudrost. A tak jsou tyto ženy velmi moudré a vzdělané. Soňa (též Sonja) je jménem oblíbeným v mnoha zemích světa. Jsou v ruských románech i mezi hvězdami Hollywoodu.

Duben

Izabela - Je španělskou obdobou naší Alžběty a můžeme jí psát také Isabela. Doslovný překlad jména je - můj Bůh je přísaha. Někdo však uvádí, že základem jména je starozákonní Izabela, česky Jezabel, což znamená krásná. Izabel je tedy božsky krásná žena.

Irena - Žena s půvabným jménem. Je to jméno prastaré a jeho kořeny jsou ve starověkém Řecku. Vzniklo ze slova eiréné a znamená mír. Snad díky své mírumilovnosti bylo velive častým již ve starověkém světě a oblíbeno je i dnes.

Marcela - Počátky sahají až k prastarému římskému rodu Marcellů. Jméno je zdrobnělinou od Marcuse, který byl odvozen od boha Marse. Základem slova pak je prastaré řecké marnamai ve významu bojuji. Marcely jsou tedy velké bojovnice.

Květen

Aneta - Jedná se o francouzskou zdrobnělinu hebrejského jména Anna, což znamená, že nositelka tohoto jména je milostná či milostiplná. A snad i díky svému významu je toto jméno tak oblíbeno.

Jana - Má stejný význam jako Jan. Obě jména vycházejí totiž z hebrejského Jochánán, coý znamená Bůh je milostový. Výklad může být i v tom smyslu, že Jana je darem od Boha. Dříve se u nás používala i varianta Johana a Johanka.

Viola - Je škoda, že tak překrásné jméno není u nás více rozšířeno. Je latinským názvem pro květinu fialku a u nás je nejvíce proslavila manželka posledního přemyslovského krále Václava III., půvabná Viola Těšínská, která "byla jednou z největších krás věku svého".

Červen

Laura - Nejvíce oslavil toto jméno básník Petrarka. A ono skutečně slávu znamená. Jde o domáckou formu k Laurentii, což je ženský pretějšek k Laurentiovi, čili Vavřincovi. Výklad tedy je vavřín a sláva. Nebo to znamená, že dotyčný pocházel z antického přístavu Laurentium.

Gita - Jestli sbíráte perly, vezměte si Gitu. Toto jméno je totiž domáckou podobou ke jménu Margita, což je vlastně naše Markéta. Úplným základem všech těchto jmen je latinské slovo margarita a to skutečně znamená perla. Takže pánové neváhejte.

Antonie - Toto jméno má své kořeny až ve starověkém Římě. Jedná se o ženský protějšek Antonína. Oba tvary mají základ v latinském Antonius a znamenalo patřící Antoniovi. Toničky by tedy byly příslušnicemi slavného rodu Antoniů.

Červenec

Patricie - Jméno má své počátky ve starím Římě a je odvozeno od přídavného jména patricius, což znamená, že osoba je vznešeného, ano lze říci i šlechtického původu. Patricie však nemá nic společného s naší Vlastou, jak je někdy mylně uváděno.

Karolína - Svět ji zná jako Charlotte, Caroline, ale také jako Lotte či ruskou Ljolju. Základem jména je germánské karlaz a staroněmecké Kar-(a)l s významem muž nebo chlap. Jméno rozšířil Karel Veliký. Díky němu se chápalo ve významu panovník. A tak vznikl i náš král.

Anna - Líbezná, milá a milostiplná, to vše lze říci o každé Aničce. Počátky tohoto jména, které bude asi staré jako lidstvo samo, sahají skutečně daleko. My známe hebrejské slovo channáh. U nás i v celém světě patří toto jméno k nejoblíbenějším.

Srpen

Alena - Původ jména je nejistý. Jedni se domnívají, že jde o zkrácené jméno Magdalena, druzí naopak tvrdí, že je jednou z obměn jména Helena. Někdo však soudí, že Alena je ženským protějškem Alana, což v keltštině snad znamenalo svornost.Hana - Jméno Hana, stejně jako Anna, má své počátky v hebrejském slově channah a znamená milostná nebo líbezná. Toto prastaré jméno je u nás velice oblíbené. Samostatnou domáckou podobou je Hanka.Petra - Tvrdá a neoblomná jako skála je každá Petra. Základem jména je skutečně skála, čili řecké slovo petros, které vychází z aramejského képhá. Dalšími variantami jsou Petrana a Petruše. Dříve se Petra užívala i jako domácká podoba Petroleny.

BONUS

Sandra

Toto velice půvabné a hojně užívané jméno je řeckého původu. Své kořeny má v Alexandrovi. Zde znamená, že jeho nositel ochraňuje muže. Analogicky tedy může každá Sandra také chránit všechny muže, budou-li o to ovšem stát.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář